SRL vastaa jäsenvakuutuksesta esiin nousseisiin kysymyksiin