Toiminnan arvot ja turvallisuus

Ratsastusseuran toiminnassa noudatetaan SRL sääntöjä ja ohjeistuksia sekä huomioidaan ihmisten ja hevosten fyysinen ja psyykkinen turvallisuus.

Tallilla toimitaan turvallisuusriskejä minimoiden, näin vältetään vahinkoja ihmisille ja eläimille sekä ympäristölle.

Seura ja ratsastuskoulu noudattavat yhteistä toimintalinjaa, jonka keskeisenä infopisteinä ovat tallin ja seuran ilmoitustaulut. Niistä löytyvät tarpeelliset puhelinnumerot, viranomaisohjeet, järjestyssäännöt ja käyttäytymisohjeet, joita tallialueella toimiessa tarvitaan.

Kotisivujen, sähköpostin ja puhelimen välityksellä yhteydenpito on aina mahdollista.

Seuralla on säännöllisesti päivitetty yleinen turvallisuussuunnitelma, joka pohjautuu voimassaolevaan turvallisuusasiakirjaan. Muita erillisiä tapahtumia varten laaditaan myös omat turvallisuussuunnitelmat.

Kaiken toiminnan takana on aikuisjohtoinen vastuu.

Toiminnalle ja toimijoille on nimetty vastuualueet ja vastuuhenkilöt. He ovat joko ratsastuskoulun henkilökuntaa tai seuratoimijoita.

Henkilökunta on suorittanut ensiapukurssit ja tapaturmatilanteissa toimitaan aina heidän kauttaan.

Ratsastuskoululla on ensiapuvälineistöä.

Kaikki toimijat ja ohjaajat perehdytetään ja ohjeistetaan tehtäviinsä.

Hevoskerhotoiminnalla on kerholaisten ja ohjaajien yhdessä sopimat pelisäännöt.

Toiminnan arvot

Opetukseen kohdistuvat arvot

 • laadukkuus
 • johdonmukaisuus
 • tavoitteellisuus
 • kannustavuus
 • positiivisuus
 • tasavertaisuus
 • yksilöllisyys

Eläimiin, toimintaympäristöön ja – yhteisöön kohdistuvat arvot

 • hevosen ja luonnon kunnioittaminen
 • hevosen hyvinvointi ja turvallisuus
 • eläinsuojelu
 • hevosmiestaidot
 • harrastuksen tapakulttuuri
 • vastuuseen kasvattaminen
 • hyvä ja avoin ilmapiiri

Henkilöön kohdistuvat arvot

 • toisen huomioiminen ja kunnioittaminen
 • suvaitsevuus
 • sääntöjen noudattaminen
 • yhteishenki
 • harrastus on kaikkien yhteinen voimanlähde

<< Takaisin