Visio ja strategia

Kymenlaakso Riding Club Ry tarjoaa laadukkaita ratsastusseurapalveluita, kokoaa yhteen alueen ratsastuksen ja hevostoiminnan harrastajia sekä tukee jäsenistönsä tavoitteita. Seura luo harrastajilleen turvallisen, viihtyisän ja tavoitteellisen kehyksen. Toiminta on taloudellisesti suunniteltua ja määrätietoista.

STRATEGIAT

I. Toimintaympäristön kehittämisen strategia

Seura toimii yhteistyössä Ratsastuskoulu E.S. Riding Clubin sekä muiden alueen seurojen kanssa.

II. Hevosharrastuksen kehittämisen strategia

Seura huomioi erilaiset harrastajat ja tukee harrastajiensa tavoitteita
Seura korostaa toiminnassaan hyviä hevosmiestaitoja
Seura painottaa harrastuksen vapaaehtoisuutta
Seura pyrkii järjestämään koulutusta harrastuksen kehittämiseksi
Seura toimii yhteistyössä SRL:n kanssa, järjestäen mm. mahdollisuuksia merkkisuorituksiin sekä jakaa SRL:n materiaalia

III. Yleisen viihtyvyyden strategia

Ratsasta hyvässä seurassa
Harrasta turvallisesti ja huomioi ekologisuus harrastuksessasi
Seuran jäsenenä olet myös ratsastusharrastuksen edustaja; huomioi lajiin liittyvät hyvät tavat ja käytösmallit
Jäsenistön huomioiminen ja keskinäinen kanssakäyminen hyvinvoinnin edistäjänä
Jäsenistön yhteinen toiminta, kuten retket, juhlat ja kilpailut ME-hengen luojina
Jäsenistön keskittyminen omaan tekemiseen, ei muiden harrastajien ja seurojen arvosteluun

IV. Toimintaedellytysten turvaamisen strategia

Uusien jäsenien hankinta ja sitouttaminen mukaan seuratoimintaan
Katteen ”antaminen” jäsenmaksulle
Seuran tunnettavuuden ja näkyvyyden lisääminen
Seuran jäsenistöstä huolehtiminen
Seuratoiminnan pitäminen taloudellisesti vakaalla pohjalla

V. Seuran arvot ja toiminta yhteisesti

Seura painottaa hevosen ja luonnon kunnioitusta.
Seura arvostaa hyviä hevosmiestaitoja.
Seura korostaa toiminnassaan toisten henkilöiden arvostusta ja kunnioitusta,
Seura haluaa edistää lajiin liittyviä hyviä tapoja.
Seura tukee harrastuksen palkitsevuutta ja harrastajan niin halutessaan ja sitoutuessaan sen nousujohteisuutta.
Seura pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen vastinetta jäsenmaksuun.

<< Takaisin